Projekt MuCell

Projekt pt. „Procesowe wykorzystanie sprężonych gazów w automatyzacji produkcji w przemyśle tworzywowym” – dofinansowanie w ramach programu Kredyt Technologiczny. Fundusz Kredytu Technologicznego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Projekt został zrealizowany w roku 2014.

Jego celem było utworzenie nowoczesnej linii produkcyjnej umożliwiającej wykonywanie wyrobów w technologii MuCell, która polega na zastosowaniu sprężonego gazu w strukturze produktu. Ponadto zakres obejmował także także uruchomienie dwóch linii montażowych dla elementów precyzyjnych.

Dzięki projektowi, firma GRAFORM może oferować swoim klientom produkcję wybranych detali w technologii wtrysku, zapewniając oszczędność energii i materiału.

Poniżej wybrane środki trwałe zakupione w ramach przedmiotwego projektu: (maszyny, robot oraz automaty montażowe):